Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 1 Xã Bưng Riềng, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 22/12/2020 01:36:15

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T23456 (từ 17h30 trở đi)
Thông tin: học sinh nữ, trường Á Châu
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Bưng Riềng, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 1 Bưng Riềng Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: