Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 1 Xã Long Tân, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 05/01/2021 04:30:49

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T234567 (Từ 14h trở đi)
Thông tin: Trường Lê văn thọ, học sinh nam
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Long Tân, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 1 Long Tân Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: