Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 1 Xã Phước Tân, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 23/02/2021 19:29:30

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: T7, CN sắp xếp (s-c-t)
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ, dạy lâu dài, rèn chữ thêm cho bé
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Phước Tân, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 1 Phước Tân Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: