Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 1 Xã Tân Hòa, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 22/12/2020 16:57:03

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T3,5 (18h-20h), CN (sắp xếp)
Thông tin: học sinh nữ, trường bế văn đàn
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Tân Hòa, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 1 Tân Hòa Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: