Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 1 Lớp 3 Thị Trấn Long Hải, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 29/04/2021 19:00:10

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 1, Lớp 3,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sx tối
Thông tin: 2 hs nam-nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Thị Trấn Long Hải, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 1 Lớp 3 Thị Trấn Long Hải Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: