Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 1 Lớp 4 Xã Xà Bang, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 22/12/2020 13:52:58

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 1, Lớp 4,
Mức lương: 2.300.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,3,4,5,6 (17h-19h)
Thông tin: học trường Nam Sài Gòn
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Xà Bang, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 1 Lớp 4 Xà Bang Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: