Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 1 Phường Phước Trung, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 28/04/2021 20:11:52

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sắp xếp tối (6h->), (ưu tiên các tối T2,4,7)
Thông tin: hs nam, hs lớp lá
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Phước Trung, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 1 Phước Trung TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: