Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

14:7-5x6+12:4 = ? ( )

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 2 Xã Long Sơn, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 22/05/2021 10:34:49

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,3,4,5,6,7 ( từ 18h trở đi )
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ, Sv ngành giáo dục đặt biệt
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Long Sơn, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 2 Long Sơn TP Vũng Tàu

Leave a reply

14:7-5x6+12:4 = ? ( )