Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 2 Xã Long Sơn, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 22/05/2021 10:34:49

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,3,4,5,6,7 ( từ 18h trở đi )
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ, Sv ngành giáo dục đặt biệt
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Long Sơn, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 2 Long Sơn TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: