Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 2 Xã Suối Nghệ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 27/01/2021 13:01:15

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối sắp xếp (sau 17h->)
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Suối Nghệ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 2 Suối Nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: