Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 2 Xã Suối Rao, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 18/05/2021 14:04:49

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: tối sắp xếp ( từ 17h30 trở đi)
Thông tin: học sinh nam trường Nguyễn Văn Trỗi
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Suối Rao, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 2 Suối Rao Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: