Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 2 Dạy Song Ngữ Xã Long Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 05/05/2021 19:38:34

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 2, Dạy Song Ngữ,
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp (Hè học ban ngày), vô năm chuyển về tối
Thông tin: học sinh trường Lê ngọc hân
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Long Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 2 Dạy Song Ngữ Long Mỹ Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: