Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 2 Lớp 5 Xã Phước Hưng, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 02/05/2021 19:19:52

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 2, Lớp 5,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T23456(18h30-20h30)
Thông tin: 2 học sinh
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Phước Hưng, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 2 Lớp 5 Phước Hưng Bà Rịa – Vũng Tàu

Viết một bình luận