Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 2 Lớp 7 Phường 11, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 23/12/2020 17:58:12

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 2, Lớp 7,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,4,6 hoặc T4,6,CN (19h-21h)
Thông tin: 2 học sinh
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 11, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 2 Lớp 7 11 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: