Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 2 Phường 11, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 29/04/2021 19:26:43

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 2.900.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: tối 2->6 từ 18h30
Thông tin: 2 hs nam
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 11, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 2 11 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: