Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 2 Phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 27/12/2020 12:17:42

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sáng T246 (8h-10h)
Thông tin: học sinh lớp 1 lên 2
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 2 Nguyễn An Ninh TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: