Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 2 Thị Trấn Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 27/12/2020 11:51:39

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn sáng T2,3,4,5,6 (8h-10h)
Thông tin: học sinh nam, trường Nguyễn thượng hiền
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Thị Trấn Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 2 Thị Trấn Long Điền Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: