Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 3 Xã An Ngãi, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 02/05/2021 21:05:37

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi/ tuần- Dạy 90phút/ buổi
Thời gian: T23456 (19h – 20h30)
Thông tin: Học sinh nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã An Ngãi, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 3 An Ngãi Bà Rịa – Vũng Tàu

Viết một bình luận