Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 3 Xã Bình Ba, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 03/05/2021 17:41:52

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 2.400.000đ/tháng
Số buổi: 5buổi/ tuần- Dạy 90 phút/ buổi
Thời gian: T23456(19h-21h)
Thông tin: Học sinh nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Bình Ba, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 3 Bình Ba Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: