Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 3 Xã Hòa Long, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 05/05/2021 21:50:07

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 2.300.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T23456 (19h -21h)
Thông tin: học sinh nữ, trường Trần hưng đạo
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Hòa Long, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 3 Hòa Long TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: