Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 3 Lớp 5 Xã Hòa Hội, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 24/12/2020 00:59:54

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 3, Lớp 5,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: sắp xếp (từ 17h30 hoặc 18h)
Thông tin: 2 học sinh
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Hòa Hội, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 3 Lớp 5 Hòa Hội Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: