Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 3 Lớp 6 Xã Nghĩa Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 23/12/2020 15:20:00

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 3, Lớp 6,
Mức lương: 3.800.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2,3,4,5,6 (từ 17h30 trở đi)
Thông tin: 2 học sinh nữ
Yêu cầu: Cử Nhân Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Nghĩa Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 3 Lớp 6 Nghĩa Thành Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: