Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 3 Phường 4, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 08/11/2020 03:44:31

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T246 (18h-20h)
Thông tin: Học sinh Nam, Trường Nguyễn Viết Xuân
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 4, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 3 4 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: