Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 3 Thị Trấn Phước Hải, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 04/04/2021 07:25:06

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 900.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối 357
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Thị Trấn Phước Hải, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 3 Thị Trấn Phước Hải Bà Rịa – Vũng Tàu

Viết một bình luận