Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 4 Xã Xà Bang, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 10/11/2020 17:05:05

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 4,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng, GV: 1.800.00đ/ tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T7CN( 8h-10h30)/(15h-17h)
Thông tin: Học sinh nữ
Yêu cầu: Nữ, SV: 1tr2 || GV: 1tr8
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Xà Bang, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 4 Xà Bang Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: