Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 4 Xã An Ngãi, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 02/11/2020 11:52:17

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 4,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp (vô năm học tối)
Thông tin: học sinh nam, trường Nguyễn Thái Học
Yêu cầu: Sinh Viên Sư Phạm Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã An Ngãi, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 4 An Ngãi Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: