Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 4 Xã Long Sơn, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 06/04/2021 12:02:56

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 4,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sx tối trong tuần
Thông tin: hs khá
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Long Sơn, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 4 Long Sơn TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: