Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 4 Lớp 6 Phường 3, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 25/12/2020 12:56:33

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 4, Lớp 6,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T246 (19h hoặc 19h15)
Thông tin: 2 học sinh lớp 6 + 1 học sinh lớp 4
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ, SV kèm báo bài
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 3, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 4 Lớp 6 3 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: