Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 4 Lớp 7 Phường 5, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 22/12/2020 09:30:03

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 4, Lớp 7,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T23456 (19h-20h)
Thông tin: 2 học sinh
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 5, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 4 Lớp 7 5 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: