Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 4 Phường 3, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 06/05/2021 12:45:41

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 4,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng, 2tr8
Số buổi: 4 buổi /tuần – Dạy 60phút/buổi
Thời gian: T2,3,4,5,6 ( từ 18h30 trở đi)
Thông tin: học sinh nam trường quốc tế
Yêu cầu: Nam, sinh viên năm 3 hoặc năm 4 ( sinh viên sư phạm)
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 3, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 4 3 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: