Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 4 Phường 7, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 25/02/2021 21:55:46

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 4,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: sx tối t2->t6
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 7, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 4 7 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: