Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 4 Phường 9, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 28/04/2021 23:16:01

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 4,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: tối T2->t6 (7h-8h30)
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 9, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 4 9 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: