Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 4 Phường Kim Dinh, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 06/01/2021 11:13:14

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 4,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,4,6 (sau 17h trở đi)
Thông tin: Học sinh nam, hơi yếu toán
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Kim Dinh, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 4 Kim Dinh TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: