Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 5 Xã Xà Bang, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 27/02/2021 20:24:01

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 5,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: Tối thứ 2->t6
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Xà Bang, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 5 Xà Bang Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: