Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 5 Xã Phước Tân, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 23/12/2020 07:25:54

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 5,
Mức lương: 800.000đ/tháng, luong abc
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp T2,3,4,5,6 (18h-20h)
Thông tin: học sinh nam, học trường quận 7
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Phước Tân, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 5 Phước Tân Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: