Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 5 Xã Sơn Bình, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 24/01/2021 14:52:44

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 5,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng, SV = 1.200.000/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: T2-4-6(18h->
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Sơn Bình, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 5 Sơn Bình Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: