Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 5 Lớp 9 Phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 05/05/2021 23:09:28

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 5, Lớp 9,
Mức lương: 2.300.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp với phụ huynh
Thông tin: 1 học sinh nữ lớp 9, 1 học sinh nam lớp 5
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 5 Lớp 9 Rạch Dừa TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: