Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 5 Phường 12, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 07/11/2020 20:17:28

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 5,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T7CN (13h- 14h30), 1buổi Sắp xếp
Thông tin: học sinh nam, trường võ thị sáu
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 12, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 5 12 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: