Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 5 Phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 23/12/2020 08:18:33

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 5,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: CN, T2,3,4,5,6 (19h-21h)
Thông tin: Học sinh nam, trường Võ trường toản
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 5 Nguyễn An Ninh TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: