Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 6 Xã An Ngãi, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 23/12/2020 10:03:59

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 3.800.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2,3,4,5,6 (18h-19h30)
Thông tin: học sinh nam, trường Trương Vĩnh Ký
Yêu cầu: Giáo viên Nữ, Báo Bài (ko dạy môn Anh)
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã An Ngãi, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 6 An Ngãi Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: