Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 6 Xã An Ngãi, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 04/04/2021 00:23:53

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: tối t2-t6
Thông tin:
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã An Ngãi, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 6 An Ngãi Bà Rịa – Vũng Tàu

Viết một bình luận