Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 6 Xã Bình Giã, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 04/04/2021 13:07:11

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.100.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối 246
Thông tin:
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Bình Giã, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 6 Bình Giã Bà Rịa – Vũng Tàu

Viết một bình luận