Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 6 Xã Cù Bị, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 22/05/2021 07:30:35

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 2.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 (từ 18h đến20h)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Cù Bị, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 6 Cù Bị Bà Rịa – Vũng Tàu

Viết một bình luận