Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 6 Xã Hòa Hội, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 23/01/2021 23:31:57

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: tối T2->6 (17h30->)
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Hòa Hội, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 6 Hòa Hội Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: