Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 6 Xã Hòa Hưng, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 22/12/2020 06:52:13

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn T2,3,4,5,6 (sáng 9h-11h hoặc Tối 18h-20h)
Thông tin: 2 học sinh, trường Hai bà trưng
Yêu cầu: Sinh Viên Sư Phạm Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Hòa Hưng, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 6 Hòa Hưng Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: