Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 6 Xã Tân Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 26/02/2021 18:31:47

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: tối sắp xếp (7h->)
Thông tin: hs nam, học giỏi
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ, hoặc cử nhân đã tốt nghiệp
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Tân Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 6 Tân Phước Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: