Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 6 Lớp 8 Xã Phước Tân, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 04/04/2021 16:11:30

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 6, Lớp 8,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: tối t2-t6
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Phước Tân, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 6 Lớp 8 Phước Tân Bà Rịa – Vũng Tàu

Viết một bình luận