Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 6 Lớp 9 Xã Bình Giã, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 24/12/2020 07:34:57

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 6, Lớp 9,
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 180phút/buổi
Thời gian: 1 buối tối sắp xếp (từ 18h trở đi) + T7,CN (sắp xếp sáng-chiều)
Thông tin: 2 học sinh nữ, trường Nguyễn Hiền
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ, Dạy các môn chính Toán, lý, hóa, Anh
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Bình Giã, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 6 Lớp 9 Bình Giã Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: