Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 6 Phường 10, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 04/04/2021 08:17:52

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: tối t2-t6
Thông tin: hsnam
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 10, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 6 10 TP Vũng Tàu

Viết một bình luận