Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 6 Phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 19/05/2021 05:51:43

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,3,4,5,6,7 cn ( từ 13h đến 16h30)
Thông tin: học sinh nữ trường Nguyễn Trãi
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 6 Phước Nguyên TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: