Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 6 Phường Phước Trung, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 22/05/2021 21:31:48

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,4,6,7,cn (từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Phước Trung, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 6 Phước Trung TP Bà Rịa

Viết một bình luận